Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo aplikacije mOIDom, omejitev odogvornosti, varstvo osebnih podatkov

1. Vse informacije, podatki in gradiva objavljena na portalu mOIDom so informativne narave. Vsak uporabnik aplikacije mOIDom le to uporablja na lastno odgovornost. Projektna skupina mOIDom, katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je pri razvoju, testiranju ali vzdrževanju aplikacije sodelovala, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki je nastala zaradi:
- uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije,
- pomot, nepravilnosti ali vsebinskih napak,
- napačnega razumevanja vsebin aplikacije,
- nedovoljenega dostopa ali uporabe naših strežnikov,
- nedovoljene uporabe osebnih podatkov, ki so shranjeni na naših strežnikih,
- virusov, ki bi jih tretja oseba lahko prenesla na ali preko aplikacije mOIDom.

Projektna skupina mOIDom, katerokoli pravna ali fizična oseba, ki je pri razvoju, testiranju ali vzdrževanju aplikacije sodelovala ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane z aplikacijo mOIDom.

2. Aplikacija mOIDom omogoča vnos podatkov tretjim osebam (uporabnikom aplikacije) za točnost takih podatkov projektna skupina mOIDom ne prevzema odgovornosti.

3. Aplikacija mOIDom zbira podatke o uporabnikih strani, za namen uporabe aplikacije. Pravico do zasebnosti spoštujemo in se zavezujemo, da bodo vsi osebni podatki o uporabnikih varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. Osebni podatki, ki jih uporabniki posredujejo z uporabo aplikacije mOIDom, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja funkcij, za namene katerih je aplikacija razvita. Osebni podatki posameznih uporabnikov se za potrebe aplikacije statistično primerjajo z agregiranimi podatki vseh uporabnikov ali uporabnikov skupin, katerih član je posamezni uporabnik. Vse obdelave podatkov posameznega uporabnika so anonimizirane in se s posameznim uporabnikom povezujejo le v aplikaciji mOIDom na uporabnikovo zahtevo v okviru njegove uporabe aplikacije. Pojem obdelovanje osebnih podatkov je potrebno tolmačiti kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se avtomatično izvajajo v zvezi z anonimiziranimi osebnimi podatki.

5. Informacije in gradiva aplikacije mOIDom je dovoljeno uporabljati in tiskati z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribucijo, razmnoževanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano.

6. To pravno obvestilo lahko skrbnik aplikacije mOIDom kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

7. V aplikaciji mOIDom uporabljamo en sam piškotek za sledenje prijavi uporabnika. Ne uporabljamo piškotkov drugih spletnih strani. Piškotek je veljaven 1 uro (če je stikalo "Ostanite prijavljeni" izključeno) ali 10 let (če je stikalo "Ostanite prijavljeni" vključeno). Če se uporabnik odjavi (ne glede na vrednost stikala "Ostanite prijavljeni"), strežnik izbriše vrednost piškotka iz svoje baze in uporabnika več ne prepozna po tem piškotku.

8. Z uporabo aplikacije mOIDom potrjujete, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba te strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju s temi pravili, prevzema polno materialno in odškodninsko odgovornost za nastalo škodo.