FHEM modul

 

Namen 

FHEM je odprto-kodno orodje, namenjeno namestitvi na domačem strežniku, na katerega so povezani razni pametni senzorji in aktuatorji. FHEM omogoča izvedbo višje-nivojske logike (na primer, vklop večih luči ob vstopu v stanovanje v nočnem času, ipd). FHEM podpira več proizvajalcev opreme za domačo avtomatizacijo, zelo dobro pa je podprt tudi sistem FS20 nemškega podjetja ELV, ki ga na slovenskem trgu zastopa Conrad Electronics.

V tej datoteki so opisana navodila, s pomočjo katerih lahko postavite svojo lastno FHEM delovno okolje za upravljanje naprav pametnega doma. Postavitev je eksperimentalna, namenjena preizkušanju tehnologij in vašemu lastnemu tehnološkemu osveščanju. Predstavljenih je nekaj primerov uporabe, s katerimi lahko spremljate temperaturna nihanja v vašem domu ali zaznavate gibanje ter programsko prilagodite vklapljanje naprav glede na sprejete zunanje parametre. Navodila niso napisana za učenje podrobnosti programskega jezika Perl ali FHEM sistema, ampak zgolj do te mere, da lahko naredite svoje prve korake v svet teh tehnologij. Z uporabo spletnih virov, navedenih ob koncu dokumenta, pa lahko opisane eksperimente še razširite in pridobite dodatna tehnološka znanja, zato vam želimo veliko raziskovalnega duha in zanimivih odkritij.

 

Opozorilo ! 

Postopki, opisani v tem dokumentu, so bili do največje možne mere preizkušeni in se ob razumni uporabi smatrajo za varne tako glede delovanja naprav kot glede varnosti sodelujočih. Vendar pri dejanski uporabi vedno lahko pride do odstopanja pri pogojih eksperimentov, zato odgovornost za kakršnokoli uporaba teh navodil prevzame tisti, ki jih uporablja. Avtorji navodil in programske opreme ne prevzemajo nobene odgovornosti, ne neposredne niti posredne, za morebitno škodo ali poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem opisanih eksperimentov. Če pri eksperimentih sodelujejo otroci, morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.

 

Datoteke 

Navodila za namestitev in uporabo
Virtualni računalnik